Recent toegevoegde artikel(en)

  1. Er zijn geen artikelen in de winkelmand.
Totaal € 0,00
Subtotaal € 0,00
Belasting € 0,00
Afrekenen

Privacy en veiligheid

De Webshop wordt u aangeboden door e5-Mode NV, met maatschappelijke zetel te Hoogkamerstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0402.792.005.

Algemeen

De persoonlijke informatie die u vrijwillig invult op deze site wordt verwerkt door e5 in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy, de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en haar wijzigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Wij registreren uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u die gegevens vrijwillig (rechtstreeks of indirect) aan ons heeft verstrekt of wij deze door het gebruik van cookies hebben verkregen.

Welke gegevens worden verwerkt

In het algemeen registreren wij de volgende persoonsgegevens:
· Naam;
· Adres;
· Telefoonnummer(s);
· Geboortedatum;
· E-mailadres;
· Credit- of debitcardnummer;
· Geslacht.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming uitsluitend verwerkt voor volgende doelstellingen:

  1. ter afwikkeling van uw bestellingen;
  2. ter optimalisatie van de inhoud van de website;
  3. ten behoeve van directe marketing;
  4. ter analyse van onze verkopen en voor een beter begrip van uw wensen en voorkeuren;
  5. zodat u kunt profiteren van aanbiedingen en kunt deelnemen aan prijsvragen;
  6. zodat u kunt deelnemen aan klantenonderzoek of focusgroepen;
  7. ter verwerking van ingeruilde producten of retouren;
  8. ter verbetering van onze winkels; alsmede
  9. ter afhandeling van vragen of klachten.

e5-mode verzekert dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden bewaard. Een eventuele overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden zal steeds worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uitsluitend voor bovenvermelde doeleinden.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang tot en verbetering van verwerkte gegevens

Iedereen heeft het recht op toegang tot en het wijzigen van zijn of haar verwerkte gegevens. Als u uw gegevens wenst te bekijken, verwijderen of wijzigen neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt ook een verzoek indienen ter wijziging van onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of bij gegevens die niet langer ter zake doen.

Iedereen heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar verwerkte gegevens voor direct marketing.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

e5-Mode NV
Hoogkamerstraat 1
9100 Sint-Niklaas
België
RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0402.792.005
Email: contact@e5mode.be
Tel.: +32 3 760 39 75

Commissie voor de bescherming van de privacy

Als deze website niet voldoet aan het beleid van respect voor de privacy, zoals hier beschreven en de uitvoeringswetgeving, gelieve contact op te nemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be.


Cookieverklaring

Het gebruik van Cookies op de Webshop kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze kunnen eveneens persoonsgegevens bevatten. Dit is ter vergemakkelijking van de toegang tot de website, de navigatie van de website te versnellen en om de website te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website, dan degene die ze heeft opgesteld. Door Cookies te negeren kan het er toe leiden dat de website niet naar behoren functioneert.

Gebruik van Cookies door e5-mode op de webshop

e5-mode gebruikt cookies om het gebruik van de webshop te vereenvoudigen en de snelheid van uw toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren. Daarnaast gebruikt e5-mode ook cookies om anonieme gegevens te verzamelen en statistieken te genereren over het gebruik van de webshop met als doel deze te optimaliseren.

Hieronder vindt u een gedetailleerde opsomming en beschrijving van de door e5-mode gebruikte cookies op de webshop:

Naam Functie Duur Partij Functioneel (J/N) Gevolg als niet toegelaten
autoshipping Opslaan van uw voorkeursland en -taal. 1 jaar e5 Ja Onmogelijk om de site te gebruiken.
frontend Het ID van uw sessie op de server 30 min e5 Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
cart Een link naar informatie over uw mandje 30 min e5 Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
cached front form key Beveiliging van formulieren Sessie e5 Ja Niet mogelijk om formulieren te verzenden
2c.cId Tonen van meest performante producten 4 jaar e5 Neen Geen impact
customer Uw identificatie indien aangemeld Sessie e5 Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
customer auth Beveiliging van uw identificatie Sessie e5 Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
customer info Beveiliging van gegevens na aanmelden Sessie e5 Ja Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site.
persistent_shopping_cart Behouden van uw winkelmandje 1 jaar e5   Winkelmandje wordt niet onthouden.

Beheer van Cookies

U kunt de instellingen wijzigen om Cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.